Centre de Joves i Dones a Cabrousse.

Hem finalitzat l’edificació del primer mòdul (130 m2construïts) que inclou biblioteca, aula d’informàtica, despatx i botigade material escolar. La biblioteca i l’aula d’informàtica estan funcionant.Actualment, s’està començant a construir el …