Projectes

Año 2019
Inici de las obres (arquitectes voluntaris: Lucía Alcántara i Pedro Cortés).

Año 2018
Voluntariat de Júlia Boltà (infermera) i Mar Gargallo (nutricionista) al Poste de Santé de Kabrousse (juliol de 2018). Podeu consultar la seva Memòria aquí:
Donació d’un dels nostres membres de 15 ordinadors per a l’Aula d’Informàtica de Kabrousse.
Projecte d'Aula d'Informática i Biblioteca.

Any 2017
• Ampliació d'una aula al Col·legi Públic de l'illa de Ourong.
Estudi de viabilitat d'un projecte d'aigua i sanejament a Ourong.
• Rehabilitació del dipòsit receptor de l'aigua de pluja.
• Es construirà un nou dipòsit receptor d'aigua de pluja.
• Material sanitari a la Maternitat i Centre de salut d’Ourong.

Any 2016
• 65 beques anuals Col·legi Catòlic de Djembereng.
Finalització de la rehabilitació de l'Escola Bressol de Cabrousse.
Material sanitari CAP de Cabrousse.

Any 2015
• 65 beques anuals Col·legi Catòlic de Djembereng.
Continuació de la rehabilitació de l'Escola Bressol de Cabrousse.
• Material clínic-sanitari CAP de Cabrousse.

Any 2014
Continuació de la rehabilitació de l'Escola Bressol de Cabrousse.
• 63 beques anuals Col·legi Catòlic de Djembereng.
• Material sanitari CAP de Cabrousse.

Any 2013
• 60 beques anuals Col·legi Catòlic de Djembereng.
• Finalització de l'aula a l'Escola Pública de l'illa de Ourong.
• Prototip de teulada per a la rehabilitació de l'Escola Bressol de Cabrousse.
• Enviament de material escolar i sanitari (Barcelona Acció Solidària).

Any 2012
• 62 beques anuals Col·legi Catòlic de Djembereng.
Construcció d'una aula al Lycée de Cabrousse.
Fonaments d'una aula de l'Escola Pública de l'illa de Ourong.
• Enviament de material escolar a les nostres escoles contraparts i als centres de salut amb els quals treballem.

Any 2011
• Enviament de material escolar i sanitari a les contraparts.
• 60 beques anuals Col·legi Catòlic de Djembereng.
Compra de 2 fotocopiadores: Instituts Públics de Secundària de Djembereng i Cabrousse.

Any 2010
• 60 beques anuals al Col·legi Catòlic de Djembereng.
• Enviament material escolar i pedagògic.
• Enviament de 400 llibres per a la biblioteca de l'Escola Catòlica de Djembereng.
Reparació de la teulada d'una nau d'aules de l'anterior Escola.
• Pintura de l'Escola Catòlica de Djembereng.
• Compra d'1 fotocopiadora per a la mateixa Escola.
• Sou anual de dos professors ajudants a la mateixa Escola.
• Material sanitari: bates, guants, xeringues... per al CAP de Cabrousse.
• Material pedagògic-educatiu parvulari de Djembereng.

Any 2009
• 60 beques anuals al Col·legi Catòlic de Djembereng.
• Enviament de material escolar i pedagògic.
Compra d'una barca i mantes per al Col·legi Catòlic de Djembereng.
• Enviament d'ordinadors.
• Material escolar parvulari.
• Material sanitari: bates, guants, centrifugadora d'anàlisi, cotó, compreses, xeringues per al CAP i la Maternitat de Cabrousse.
• Compra nevera congelador per fabricar gelats a partir de productes locals, que es venen als alumnes.