Construcció de la primera part del Centre de Joves i Dones de Cabrousse per a l’AMEEC.