Donació d’otoscopi i un pulsòmetre al dispensari de Cabrousse