Rehabilitació i pintura del tancament de l’Escola Bressol de Cabrousse.