Classes d’alfabetització de les dones als tres barris de Cabrousse

Classes d’alfabetització de les dones als tres barris de Cabrousse

A petició de la comunitat, hem iniciat classes d’alfabetització en Mossor, un dels tres barris de Cabrousse (Mossor, Nialou i Kadiakaye). També en aquest cas, estem desbordats pel nombre de dones que volen seguir les classes. Tenim a un professor per als 3 primers grups, però haurem de buscar a algú més.

Les classes se celebren a la biblioteca del centre que Kasamu va construir per a la AMEEC.

Kasamu Aku ha organitzat una prova pilot a principis de gener de 2023 amb grups de dones del primer barri, comprant el material escolar més bàsic i contractant un professor. Volem ampliar les classes a dones dels tres barris, donat que tenim una llarga llista d’espera. Les dones van expressar el seu desig d’aprendre a escriure el seu nom, a enviar Whatsapp als seus fills… Les classes són gratuïtes i Kasamu Aku assumeix el cost del material i del professor. Les classes s’imparteixen a la biblioteca del centre construït per Kasamu Aku l’any 2019 per a l’Associació de Joves i Dones de Cabrousse.